W statucie Niezależnego Zrzeszenia Studentów zapisane jest: „posiedzenie Komisji Krajowej jest zwoływane przez Przewodniczącego Zarządu Krajowego przynajmniej cztery razy do roku, w miesiącach – październik, grudzień, marzec i czerwiec.” Pierwsze z nich odbyło się w Bydgoszczy na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w zeszły weekend, tj. 26-28.10.2018r.

Po stwierdzeniu kworum Przewodnicząca ZK Patrycja Serafin otworzyła obrady. W trakcie pierwszej części sobotnich obrad poznaliśmy koordynatorów projektów krajowych, oraz sprawozdania z ich dotychczasowej pracy. Na obrady udało się dotrzeć wszystkim koordynatorom. Zadawaliśmy im szczegółowe pytania dotyczące prowadzenia projektu. Komisja Krajowa mówiła również jak oceniają ich poszczególne pomysły i dopytywała się o szczegóły współpracy z poszczególnymi OU.

Po przerwie spotkaliśmy się z Wiceministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Piotrem Müllerem, aby porozmawiać o sprawach związanych z Konstytucją dla Nauki, praktykami studenckimi, gwarancjach wydania dyplomu w terminie i interdyscyplinarnych programach studiów. Najgłośniejszym okazał się poruszany w ostatnim czasie przez Dział Spraw Studenckich NZS temat płatnych praktyk studenckich, które miały do tej pory miejsce na niektórych uczelniach  (głównie) medycznych w Polsce.

Oficjalną odpowiedź Wiceministra możecie przeczytać TU.

W pozostałych częściach swoje sprawozdania zdał Sekretarz Generalny NZS – Sławomir Starzec i Wiceprzewodniczący ds. Studenckich – Adam Zamczała oraz ich Dyrektorzy. Dowiedzieliśmy się o planowanych wyjazdach międzynarodowych, sytuacji zatrudnienia polskich studentów, problemach osób niepełnosprawnych i innych.

Ostatnim punktem sobotnich obrad była dyskusja o nadawaniu Członkostw Zwyczajnych i Członkostw Honorowych w poszczególnych Organizacjach Uczelnianych.

W niedzielę odbyło się szkolenie z korzystania z pakietu Office 365, w tym narzędzia Teams, OneNote i SharePoint. Szkolenie przeprowadził gospodarz z NZS UTP Wojciech Wiśniewski – Dyrektor ds. IT NZS.

Naszą reprezentację na Zjeździe Komisji Krajowej byli (od lewej): Anna Kondratowicz (Sekretarz NZS UwB), Ewa Ostrowska (Wiceprzewodnicząca ds. Finansów NZS UwB), Kinga Ciuchta (Przewodnicząca NZS UwB), Krzysztof Konon (Przewodniczący NZS UMB), Julia Węcko (Przewodnicząca NZS PB) i Daniel Demczuk (Sekretarz NZS PB). 

Mieliśmy również okazję spotkać się z Przewodniczącym NZS UKSW i Rzecznikiem Prasowym NZS – Robertem Sewerynem Krawczykiem. Spotkanie to było dla nas bardzo ważne, ponieważ NZS Uniwersytetu Kardynała Stanisława Wyszyńskiego będzie w tym roku naszą Organizacją Partnerską. Liczymy na owocną współpracę!


Fotografie:
Agata Hułas – Wiceprzewodnicząca ds. PR NZS
Wiktor Zowczak – Koordynator Krajowy OKFS

Ta strona wykorzystuje pliki Cookies. Pozostanie na tej stronie powoduje akceptację tego faktu. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close