nic-o-nas-bez-nas-logo

Nic o Nas bez Nas to Ogólnopolski projekt Niezależnego Zrzeszenia Studentów stawiający sobie za misję zwiększanie i wzmacnianie głosu studentów w debacie publicznej poprzez:

 •  aktywizacje środowiska studenckiego,
 •  edukowanie oraz tworzenie silnej kultury akademickiej,
 •  poruszanie istotnych tematów w perspektywie regionu, państwa czy areny międzynarodowej.

Dążymy do tworzenia przestrzeni, która umożliwia debatę, wymianę poglądów, stawianie sądów, przedstawianie opinii lub dzielenie się wiedzą między studentami a ludźmi i zjawiskami kształtującymi ich otoczenie.

W ramach projektu organizowane są liczne wydarzenia (debaty, spotkania, panele dyskusyjne), dotyczące dziedzin życia, w których można obserwować deficyt głosu młodych. Trwają one od października do kwietnia.

Finałem projektu jest przedsięwzięcie pt. The Youth Voice, czyli konferencja odbywająca się w każdym mieście współtworzącym projekt w pierwszej połowie maja.

W edycji 2016/2017 projekt dotyczy takich dziedzin życia społecznego jak:

 • społeczeństwo obywatelskie wśród studentów,
 • prawa i tożsamość studentów,
 • migracje zarobkowe i polityczne,
 • polityka gospodarcza i zagraniczna Polski,
 • człowiek w cyberprzestrzeni,
 • student – szanse i rozwój,
 • polityka historyczna,
 • miejsce studentów w systemie szkolnictwa wyższego.

Centra Regionalne Programu są ulokowane w następujących miastach: Wrocław, Kraków, Białystok, Katowice, Poznań, Gdańsk, Rzeszów, Toruń i Warszawa.


Koordynator edycji 2016/17:

Ta strona wykorzystuje pliki Cookies. Pozostanie na tej stronie powoduje akceptację tego faktu. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close