W ubiegły poniedziałek miało miejsce Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu w Białymstoku, podczas którego, dotychczasowa Przewodnicząca NZS UwB Kinga Ciuchta ogłosiła rezygnację z pełnienia swojej funkcji. Przed oficjalnym zakończeniem pełnienia swojej kadencji wyróżniła jeszcze kilku sympatyków z UwB nadając im status członka.

Podczas tajnego głosowania członkowie UwB zdecydowali się przyznać Kindze absolutorium, które umożliwi jej ewentualną kandydaturę do Zarządu Organizacji Uczelnianej w następnych latach. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała trzyosobowa komisja skrutacyjna, której przedstawiciele pochodzili z NZSu Politechniki oraz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Natomiast cały przebieg NWZC był skrupulatnie notowany przez Sekretarza z Politechniki Białostockiej.

Na kandydaturę nowego przewodniczącego została zgłoszona jedna osoba – Róża Gajek, która do tej pory pełniła funkcję członka Uczelnianej Komisji Rewizyjnej.  W kolejnym tajnym głosowaniu członkowie UwB większością głosów zdecydowali, aby Róża została następną Przewodniczącą NZS UwB. Ostatnie tego dnia głosowanie, dotyczyło wyboru nowego członka UKR, którym została Kinga Ciuchta.

W tym miejscu, jako Region NZS Białystok, chcemy podziękować Kindze za ogromne poświęcenie i zaangażowanie w rozwój NZSu oraz nieustanną pomoc w organizacji naszego największego projektu „Wampiriada – studenckie honorowe krwiodawstwo”. Natomiast nowej Przewodniczącej NZS UwB życzymy wiele cierpliwości, wytrwałości i sukcesów.

_______________________________________________________________________________________________________________

Fotografie: Marcin Surynowicz

Ta strona wykorzystuje pliki Cookies. Pozostanie na tej stronie powoduje akceptację tego faktu. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close