Niezależne Zrzeszenie Studentów w Białymstoku to największa organizacja studencka działająca w naszym mieście. NZS w Białymstoku istnieje na trzech uczelniach wyższych:

• Politechnice Białostockiej

• Uniwersytecie w Białymstoku

• Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

W ciągu ośmiu ostatnich lat przeprowadziliśmy ponad 100 projektów o charakterze międzynarodowym, charytatywnym, sportowym, dyskusyjnym i rozrywkowym. Jesteśmy tą samą organizacją studencką, w której przed 30 laty nasi starsi koledzy, a często nasi rodzice walczyli o niezależność ruchu studenckiego, demokratyczne przemiany w naszym kraju. NZS został zarejestrowany 17 lutego 1981 roku jako pierwsza niezależna organizacja studencka w Polsce. Wraz z wprowadzeniem stanu wojennego NZS został zdelegalizowany. Od tamtego momentu działał w podziemiu. Oficjalnie możemy znów działać od 1989 roku.

NZS tworzą ludzie o nieprzeciętnej wyobraźni, szalonych pomysłach i niezaspokojonej ciekawości świata. Naszym celem jest aktywne tworzenie studenckiej rzeczywistości, ale też dobra zabawa!

W naszym stowarzyszeniu spotykają się osoby, które chcą dobrze wykorzystać okres studiów. Wybraliśmy NZS, ponieważ obca jest nam bierność. Pokazujemy, tworzymy, dyskutujemy, stoimy na straży wszystkiego co młodzieżowe i studenckie. Dotyczy to zarówno rzeczy małych – lokalnych jak i tych wielkich, jak choćby w postaci ustaw tworzonych przez naszych „kochanych” polityków. Tym szczególnie nie dajemy spokoju. Jak zasłużą – pochwalimy, jeśli nie – potrafimy „pokazać ząbki”. Przykładów jest bardzo wiele.

Zależy nam, aby aktywnie wpływać na otaczającą nas rzeczywistość. Dlatego też wspólnie realizujemy wiele wartościowych przedsięwzięć, zdobywamy wiele przydatnych umiejętności, doświadczenie zawodowe, w przyjacielskiej atmosferze spędzamy czas, poznajemy interesujące osoby z różnych środowisk, od studentów po dyplomatów czy ludzi biznesu.

Niezależne Zrzeszenie Studentów, poprzez swoją aktywność na forum uczelni i kraju, broni praw studenckich, organizuje życie społeczne i kulturalne młodego pokolenia oraz kreuje rozwój organizacji i swoich członków, przygotowując ich do świadomego i czynnego członkostwa w społeczeństwie obywatelskim Rzeczypospolitej Polskiej.

NZS jest samorządną i społeczno – polityczną organizacją studentów kierujących się w swoich działaniach chrześcijańskim systemem wartości, chęcią uczestnictwa w życiu publicznym Rzeczypospolitej Polskiej, przyczyniając się do jego demokratyzacji, utrwalania i pogłębiania praw obywatelskich, swobód twórczych, umacniania niezawisłości nauki, kultury i sztuki, działania na rzecz rozwoju moralności publicznej, uznających za podstawowe wartości niepodległe Państwo Polskie, autonomię wyższych uczelni, demokratyczny ład państwa i własność prywatną.

Podstawowymi zasadami ideowymi NZS są:

  • chrześcijański system wartości,
  • niepodległe i suwerenne Państwo Polskie,
  • demokratyczny ład państwa,
  • gospodarka rynkowa.

Naszą misją jest wspieranie kulturalnego, naukowego i społecznego rozwoju studentów oraz integracja środowiska studenckiego. Efektem działalności organizacji jest rozwój jej członków i kreowanie ich na liderów. Przyświecają nam idee tolerancji, demokracji i integracji europejskiej.

Nasza działalność dzieli się sześć odrębnych pól strategicznych, mających odrębne cele i założenia, których realizacja dokonywana jest poprzez specyficzny zespół projektów i zadań:

• Integracja środowiska studenckiego
Silnie zintegrowane środowisko jest niezbędnym elementem studiów wysokiej jakości, stąd jej potrzeba.

• Kultura
Naszym celem jest zmniejszenie barier rozwoju kulturalnego oraz ułatwienie studentom dostępu do dóbr kultury.

• Poznanie interkulturowe
W dobie tendencji globalizacyjnych i integracyjnych uczestniczymy w przygotowaniu studentów do kontaktów z ludźmi innych kultur, zmniejszaniu barier psychologicznych, uprzedzeń i stereotypów.

• Kreowanie liderów
Studenci powinni stać się w przyszłości liderami życia gospodarczego, społecznego i politycznego i fundamentem społeczeństwa obywatelskiego. Naszym zadaniem jest więc uzupełnianie kwalifikacji i rozwijanie umiejętności liderskich studentów i promowanie wśród nich aktywności w życiu studenckim.

• Rozwój wewnętrzny
Jako organizacja studencka nieustannie dbamy o rozwój swojego potencjału, którego najważniejszym elementem są ludzie. Tworzymy warunki rozwoju własnych członków, wspieramy ich aktywność i inicjatywę. Wyszukujemy najlepszych.

• Akcje charytatywne
Poprzez organizowane przez nas akcje charytatywne budujemy wrażliwość społeczną studentów. Zwracamy uwagę na los tych, którym, z różnych względów, nie powiodło się w życiu.

Ta strona wykorzystuje pliki Cookies. Pozostanie na tej stronie powoduje akceptację tego faktu. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close