Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS) – stowarzyszenie studentów powstałe 22 września 1980 w wyniku wydarzeń i strajków robotniczych z sierpnia 1980, będących sprzeciwem społeczeństwa wobec ówczesnego reżimu politycznego w Polsce. Nazwa Niezależne Zrzeszenie Studentów została ustalona na spotkaniu 60 grup założycielskich z uczelni w całej Polsce, które spotkały się w dniach 18-19 września 1980 na Politechnice Warszawskiej. Wybrano ją w demokratycznym głosowaniu. Odpadły propozycje: Solidarność Zrzeszenia Studentów Polskich i Niezależne Zrzeszenie Studentów Polskich. Ustalono również, że Warszawa będzie siedzibą NZS, przyjęto statut i wybrano Ogólnopolski Komitet Założycielski w składzie m.in.: Mirosław Augustyn, Piotr Bikont, Wojciech Bogaczyk, Stefan Cieśla, Jacek Czaputowicz, Teodor Klincewicz, Barbara Kozłowska, Maciej Kuroń, Krzysztof Osiński, Leszek Przysiężny, Marek Sadowski.

NZS w roku 1980 było w pewnym sensie studenckim odpowiednikiem „Solidarności” i skupiało młodych ludzi chcących niezależnej od władz państwowych organizacji studenckiej, a ponadto demokratyzacji życia akademickiego, przestrzegania podstawowych swobód politycznych w kraju oraz praw człowieka, szanowania polskich tradycji niepodległościowych i patriotycznych. Przez długi czas władze PRL zwlekały z rejestracją NZS-u. Dopiero w wyniku strajków studenckich, szczególnie w Łodzi, gdzie podpisano tzw. Porozumienie Łódzkie po najdłuższym w Europie studenckim strajku okupacyjnym, ówczesny rząd komunistyczny zgodził się na rejestrację Zrzeszenia, która miała miejsce 17 lutego 1981. Pierwszym szefem NZS-u został Jarosław Guzy. Organizacja, obok działań typowo prostudenckich, związanych między innymi z postulatami reformy szkolnictwa wyższego, zajmowała się także wspieraniem działań „Solidarności” w wymiarze politycznym.

Po wprowadzeniu stanu wojennego NZS zostało zdelegalizowane, a wielu jego działaczy aresztowanych. W kilku ośrodkach akademickich NZS prowadziło jednak działalność podziemną. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych XX wieku NZS nawiązuje współpracę ze swoim młodzieżowym odpowiednikiem, Federacją Młodzieży Walczącej. Powstała w 1984 w Warszawie FMW zrzeszała przede wszystkim młodzież szkół średnich, młodych robotników i studentów. W maju 1989 wobec odmowy zarejestrowania NZS co było konsekwencją złamania postanowień „okrągłego stołu” powołano Ogólnopolski Komitet Strajkowy w składzie: Tomasz Zimiński, Mariusz Kamiński, Przemysław Gosiewski, P. Nycz, W. Kiliński, Sławomir Skrzypek, R. Kosiorek, Grzegorz Schetyna, B. Pichur, Artur Olszewski, Igor Wójcik, P. Janiszewski, A. Jasionowski, K. Zemler, R. Bitner, A. Szczepkowski, P. Swaczyna. Większość uczelni w Polsce zorganizowało strajki okupacyjne.

Po roku 1989 NZS został ponownie zalegalizowany. Stopniowo zmieniał też profil swojej działalności, zdecydowanie ograniczając inicjatywy polityczne na rzecz reprezentowania interesów studentów oraz realizowania przedsięwzięć kulturalno-rozrywkowych, stając się tym samym organizacją o typowo studenckim charakterze. Nawiązując do swoich historycznych korzeni, NZS angażowało się w poparcie demokratycznych przemian podczas pomarańczowej rewolucji na Ukrainie, współpracuje także z opozycyjnymi wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki organizacjami białoruskimi.

Przez NZS w ciągu ponad 25 lat swoje działalności przewinęło się ponad 180 tysięcy ludzi. Dziś bardzo wielu z nich to osoby z pierwszych stron gazet: politycy, dziennikarze, ludzie biznesu i kultury.

Przewodniczący:
 • 1981-1982: Jarosław Guzy (Uniwersytet Jagielloński) (od I Zjazdu NZS w kwietniu 1981 do delegalizacji NZS w styczniu 1982 w wyniku wprowadzenia stanu wojennego)
 • 1989-1991: Paweł Piskorski (Uniwersytet Warszawski) (od czasu ponownej legalizacji NZS)
 • 1991-1992: Filip Kaczmarek (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • 1992-1993: Krzysztof Lisek (Akademia Medyczna w Gdańsku)
 • 1993-1994: Miłosz Bieniecki (Śląska Akademia Medyczna)
 • 1994-1995: Witold Repetowicz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • 1995-1996: Robert Macierzyński (Uniwersytet Opolski)
 • 1996-1998: Adam Bielan (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • 1998-1999: Jacek Zieliński (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie)
 • 1999-2001: Piotr Sulima (Uniwersytet Warszawski)
 • 2001-2003: Mariusz Wiśniewski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • 2003-2004: Paweł Szczeszek (Politechnika Częstochowska)
 • 2004-2005: Bartłomiej Bagrincew (Akademia Ekonomiczna w Katowicach)
 • 2005-2006: Marek Czerniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • 2006-2008: Marcin Leoszko (Uniwersytet w Białymstoku)
 • 2008-2010: Piotr Wiaderny (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy)
 • 2010-2011: Jakub Michalis (Politechnika Warszawska)
 • 2011-2013: Izabela Jędrecka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • 2013-2014: Dagmara Koguc Dagmara Koguc (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • 2014-2015: Katarzyna Widziszowska (Uniwersytet Wrocławski)
 • 2015-2017: Michał Moskal (Uniwersytet Warszawski)
 • 2017-2018: Maria Cholewińska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 • 2018-obecnie: Patrycja Serafin (Uniwersytet Gdański)

Ta strona wykorzystuje pliki Cookies. Pozostanie na tej stronie powoduje akceptację tego faktu. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close